Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου είναι
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
GROUP OF COMPANIES

Μοναστηρίου 120,
54627 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Αριθμός ΑΦΜ:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη:

Αριθμός Τηλεφώνου: 2310242124
Διεύθυνση email: info@reign-lab.com