“Ενωμένοι Δυνατοί”

Το ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελεί την πραγματική δύναμή μας και είναι ο πυρήνας της επιτυχίας μας.
Μέσα από συνεχή εκπαίδευση, συνεργασία και κατανόηση, το ανθρώπινο δυναμικό μας, με τις διακριτικές του ικανότητες, συμβάλλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία της εταιρείας. Είναι οι άνθρωποι μας που καθιστούν την Reign-Lab μοναδική και επιτυχημένη.

Γιώργος Δημητριάδης

Διευθύνων σύμβουλος

Danay Rivera

Υπεύθυνη Προσωπικού

Βασίλης Πέτκαρης

Διευθυντής Πωλήσεων

Γιάννης Μούρτζιος

Υπεύθυνος Παραγωγής